Biorę udział w kongresie

Biorę udział w kongresie

TABELA OPŁAT

Wpłata do
28.02.2019
Wpłata do
12.04.2019
Wpłata do
10.05.2019
Wpłata po
10.05.2019
Lekarze Członkowie KLRwP1 390,00 zł 480,00 zł 590,00 zł 690,00 zł
Rezydenci2 280,00 zł 320,00 zł 350,00 zł 400,00 zł
Rezydenci Członkowie KLRwP1,2 140,00 zł 180,00 zł 350,00 zł 400,00 zł
Pozostali uczestnicy 490,00 zł 550,00 zł 590,00 zł 690,00 zł
Osoby Towarzyszące 320,00 zł 360,00 zł 360,00 zł 400,00 zł
1 dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2019 roku włącznie
2 po przesłaniu zaświadczenia wystawionego przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

OPŁATA OBEJMUJE

Uczestnicy:

Osoby towarzyszące: